Zanim wynajmiesz LOVE

Niektóre przestrzenne napisy LOVE są ładne. Najczęściej jednak są brzydkie, niestarannie wykonane i brudne! Napisy wykonują często chłopcy – partacze. Usłyszeli gdzieś, że można wynajmując LOVE zarobić kasę. Kupują sklejkę, młotek, wkręty. Ucinają i przykręcają krzywo. Dziury maskują klejem i masą do szpachlowania. Rekordzista użył nawet pianki budowlanej!

Zanim wynajmiesz – sprawdź jak taki napis wygląda!

My wynajmujemy napis MIŁOŚĆ. Jest czysty i estetycznie wykonany. Dowodem poniższe zdjęcia. Zrobione są na sali weselnej w Nowym Sączu.